Sari la conținut

Sărbătorește Ziua Mamei cu 10% reducere la toate comenzile cu codul Mama

CONDIȚII GENERALE

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE
Condiții de utilizare a site-ului http://www.soonmama.ro
Acești Termeni și condiții generale reglementează relația dintre LM Fashion Ltd., denumită în continuare „Comerciant”, pe de o parte, și Consumatorii site-urilor și serviciilor disponibile pe site-ul web http://www.soonmama.ro, denumiți în continuare mai jos ”Consumatorii”, pe de altă parte.
LM Fashion Ltd. este o companie înregistrată în conformitate cu legislația comercială a Republicii Bulgaria, având CUI: 204203797, sediul social 2 Zavodska str., or. Pazardzhik, Bulgaria, adresa de email contact@soonmama.ro
Vă rugăm să citiți integral Termenii și Condițiile Generale publicate înainte de a utiliza informațiile și serviciile comerciale oferite pe site (denumite în continuare Serviciile). Acest document conține informații despre activitățile LM Fashion Ltd. și condițiile generale pentru utilizarea serviciilor furnizate de LM Fashion Ltd., care reglementează relația dintre noi și fiecare dintre Consumatorii noștri.
Confirmarea Termenilor și Condițiilor Generale este o condiție necesară și obligatorie pentru încheierea contractului între Consumator și Comerciant.
Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale, Consumatorul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal pe baza contractului încheiat între el și Comerciant.
Definiții
În sensul acestor Termeni și Condiții Generale, următorii termeni se înțeleg după cum urmează:
Site - http://www.soonmama.ro și toate subpaginile sale.
Consumator - orice persoană fizică care achiziționează bunuri sau utilizează servicii care nu sunt destinate activității comerciale sau profesionale și orice persoană fizică care, ca parte la un contract în temeiul prezentei legi, acționează în afara activității sale comerciale sau profesionale.

Termeni și condiții generale - acești Termeni și Condiții Generale, care includ termenii de
utilizare, cookie-urile, regulile de înregistrare și livrare, soluționarea amiabilă a litigiilor,
formularele de retractare și orice alte informații relevante din punct de vedere juridic disponibile pe Site.
Date cu caracter personal - informații despre o persoană care dezvăluie identitatea sa fizică, psihologică, mentală, familială, economică, culturală sau socială.
Mărfuri - bunuri corporale mobile, cu excepția articolelor vândute în executare silită sau prin alte măsuri, de către organisme autorizate prin lege, precum și a articolelor abandonate sau confiscate în favoarea statului, anunțate spre vânzare de către organele statului.

Mărfurile sunt, de asemenea, apă, gaz și electricitate, atunci când sunt oferite spre vânzare, ambalate într-un volum limitat sau într-o anumită cantitate.
Contract de vânzare - un contract în baza căruia Comerciantul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra bunurilor către Consumator, iar Consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul pentru acestea, inclusiv contracte care au ca obiect atât bunuri, cât și servicii.
Procedura de soluționare alternativă a litigiilor consumatorilor - o procedură de
soluționare extrajudiciară a litigiilor consumatorilor, care îndeplinește cerințele prezentei legi și este desfășurată de un organism pentru soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor.


Servicii oferite
1. Pe Site, Consumatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare a bunurilor oferite de Comerciant.


Comandă
2. Utilizatorii folosesc interfața site-ului pentru a încheia contracte cu Comerciantul pentru bunurile oferite.
2.1. Contractul de cumpărare și vânzare a mărfurilor este considerat încheiat din momentul confirmării comenzii de către Comerciant
2.2. În absența stocului unui produs, Comerciantul își rezervă dreptul de a refuza comanda.

2.3. După selectarea uneia sau mai multor Mărfuri oferite pe site-ul Comerciantului, Utilizatorul trebuie să le adauge în coșul de cumpărături.
2.4. Este necesar ca Utilizatorul să furnizeze date pentru livrare și să aleagă o metodă și un moment de plată a prețului, după care să confirme comanda prin interfața site-ului.
2.5. La plasarea unei comenzi, Utilizatorul primește, prin e-mail sau SMS, o confirmare că comanda sa a fost acceptată.
3. Comerciantul are dreptul de a refuza încheierea unui contract cu un Utilizator incorect.
3.1. Comerciantul are dreptul de a trata Utilizatorul ca fiind incorect în cazurile în care:
există nerespectarea de către Utilizator a Termenilor și Condițiilor Generale;
a fost constatată o atitudine incorectă, arogantă sau grosolană față de reprezentanții Comerciantului;
au fost stabilite abuzuri sistematice de către Utilizator împotriva Comerciantului.
Prețuri
4. Prețurile bunurilor oferite sunt cele indicate pe site-ul Comerciantului în momentul plasării unei comenzi, cu excepția cazurilor de eroare evidentă.
4.1. Prețurile mărfurilor includ TVA, în cazurile în care se preconizează taxarea acestuia.
5. Comerciantul își rezervă dreptul de a schimba, în orice moment și fără notificare, prețurile bunurilor oferite pe site, iar aceste modificări nu vor afecta comenzile deja plasate.
6. Comerciantul poate oferi reduceri pentru bunurile oferite pe site în conformitate cu legislația bulgară și normele stabilite de Comerciant. Regulile aplicabile acestor reduceri sunt disponibile la locul unde este afișată reducerea. Reducerile pot fi furnizate sub diferite forme (de exemplu, promoții, reduceri de loialitate oferite individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau sondaj pentru clienți).
6. Diferitele tipuri de reduceri nu pot fi combinate atunci când comandați și achiziționați același produs.


Plată
7. Atunci când Utilizatorul returnează un produs cu dreptul la rambursarea sumei plătite, din orice motiv, prețul supus rambursării este redus cu valoarea reducerii aplicate produsului și numai suma plătită efectiv este rambursabilă.
8. Utilizatorul poate plăti prețul bunurilor comandate utilizând una dintre opțiunile enumerate pe Site. Plata este posibilă pe Site prin următoarele metode:
● Plată cu ramburs
● Card bancar - VISA, MasterCard, AMEX
9. Dacă Utilizatorul alege opțiunea de livrare prin curier și ramburs, el trebuie să plătească prețul articolelor comandate împreună cu prețul livrării către curier la primirea mărfii.
10. Dacă Utilizatorul alege o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terță parte, Utilizatorul poate fi obligat să respecte de termenii și condițiile și/sau taxele unui astfel de terț.
11. Comerciantul nu va fi răspunzător dacă o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terță parte, nu este disponibilă sau nu funcționează în orice alt mod, din motive care nu pot fi atribuite comerciantului.
Retractare din contract și înlocuire
12. Utilizatorul are dreptul la retractare din contract fără a indica un motiv, fără a plăti despăgubiri sau penalități, în termen de 14 zile de la data primirii bunurilor de către Utilizator sau o terță parte.
13. Pentru a-și exercita dreptul în temeiul acestei clauze, Utilizatorul trebuie să notifice fără echivoc comerciantului decizia sa de a se retrage din contract, individualizând bunurile pe care dorește să le returneze, furnizând toate detaliile comenzii și livrării, inclusiv, dar fără a se limita la: conținutul și valoarea comenzii, datele persoanei care a efectuat comanda, datele persoanei care a primit livrarea și data livrării.
14. Comerciantul publică pe site-ul său web un formular pentru exercitarea dreptului de retractare din contract - Formular de returnare a bunurilor
15. Pentru a-și exercita dreptul de retractare, Comerciantul oferă utilizatorului opțiunea de a completa și trimite, în format electronic, prin intermediul site-ului web formularul standard de retragere sau altă declarație neechivocă. În aceste cazuri, Comerciantul trebuie să trimită imediat, pe un suport durabil, consumatorului o confirmare de primire a retractării acestuia.
16. Utilizatorul este obligat să returneze bunurile pe cheltuiala sa împreună cu chitanța și factura, dacă există, predându-le Comerciantului sau persoanei autorizate de acesta din urmă, în termen de 14 zile de la data la care Utilizatorul și-a exercitat dreptul de retractare din contract.
17. La returnare, bunurile trebuie să fie în ambalajul lor original, fără urme de utilizare sau fără denaturare a aspectului comercial.
18. Comerciantul are dreptul să amâne rambursarea sumei plătite până la returnarea mărfurilor sau până la furnizarea dovezii că bunurile au fost returnate, în funcție de faptul care dintre cele două evenimente au avut loc mai devreme.
19. În cazul în care Utilizatorul nu își îndeplinește obligația de a returna bunurile, fără a notifica comerciantul cu privire la întârziere și fără a oferi un motiv valid pentru aceasta, se consideră că și-a retras declarația de a exercita dreptul la retractare din contract.
20. Când în legătură cu executarea contractului, comerciantul a suportat costuri și utilizatorul se retrage din contract, comerciantul are dreptul să rețină suma relevantă pentru costurile suportate sau să solicite plata acestora.
21. Utilizatorul nu are dreptul să se retragă din contract dacă subiectul acestuia este personalizat sau cu urme de utilizare.
22. Comerciantul rambursează Utilizatorului prețul plătit de acesta pentru bunurile returnate. Garanții și reclamații
23. Consumatorul are dreptul de a pretinde orice discrepanță a bunurilor sau serviciilor cu cele convenite/comandate, în cazul în care, după livrare au fost constate neconcordanțe cu contractul de vânzare.
24. Comerciantul nu este responsabil pentru diferențele de culoare datorate diferențelor naturale în reproducerea culorilor de diferitele modele de monitoare.
26. Comerciantul nu este responsabil pentru uzura naturală a bunurilor.
27. Orice neconformitate a bunurilor de consum cu contractul de vânzare, apărută în termen de 6 luni de la livrarea bunurilor, se consideră că a existat în momentul livrării, cu excepția cazului în care se dovedește că neconformitatea se datorează naturii bunurilor sau naturii neconformității.
28. Consumatorul nu poate contesta conformitatea produsului de consum cu contractul de vânzare atunci când:
în momentul încheierii contractului, știa sau a avut cum să nu fie conștient de
neconformitate;
nerespectarea se datorează materialelor furnizate de utilizator.
29. Consumatorul are dreptul de a introduce o reclamație privind produsul sau serviciul, indiferent dacă producătorul sau comerciantul a oferit o garanție comercială pentru produs sau serviciu.
30. Atunci când soluționarea reclamației se face prin înlocuirea bunului cu altul, în conformitate cu cele convenite, Comerciantul va păstra față de Consumator condițiile de garanție inițiale.
31. La depunerea unei reclamații, consumatorul poate solicita o rambursare a sumei plătite, pentru a înlocui bunurile cu altul, corespunzător celor convenite sau pentru o deducere din preț.
32. Reclamația va fi depusă oral la numărul de telefon indicat de Comerciant sau în scris prin e-mailul specificat, prin poștă sau trimis la adresa societății. Comerciantul oferă pe site- ul său acces la un formular de reclamație și returnare.
33. Atunci când depune o reclamație, Utilizatorul indică subiectul reclamației, modalitatea preferată de acesta de a satisface reclamația, respectiv valoarea sumei solicitate și adresa, telefonul și adresa de e-mail de contact.
34. Atunci când depune o reclamație, Consumatorul trebuie să anexeze și documentele pe care se bazează cererea, și anume:
chitanță sau factură;
procese-verbale, acte sau alte documente care stabilesc neconformitatea mărfurilor cu cele convenite;
alte documente care constată pretenția pe motive și cuantum.
35. Reclamația privind un bun de consum poate fi depusă până la doi ani de la livrarea bunului, dar nu mai târziu de două luni de la stabilirea neconformității cu cele convenite.
36. Termenul se suspendă pe perioada de timp necesară pentru ajungerea la un acord între vânzător și consumator, în vederea soluționării litigiului.
37. În cazul în care Comerciantul a oferit o garanție comercială pentru bunul respectiv și durata garanției este mai mare decât termenii privind depunerea reclamației în temeiul alin.
1, aceasta poate fi depusă până la expirarea termenului garanției comerciale.
38. Depunerea unei reclamații nu este un obstacol în calea acționării în instanță.
39. Comerciantul menține un registru al reclamațiilor primite. Un document este trimis Consumatorului, la adresa e e-mail specificată de acesta, în care sunt indicate numărul din registru al reclamației și tipul bunului.
40. Atunci când Comerciantul satisface reclamația, eliberează un document în acest sens, care este întocmit în două exemplare și furnizează în mod obligatoriu un exemplar Consumatorului.
41. În cazul unei reclamații întemeiate, Comerciantul aduce bunul în conformitate cu contractul de vânzare, în termen de o lună, începând cu data facerii reclamației de către Consumator.
41. În cazul în care bunul nu este reparat, și după expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent, Consumatorul are dreptul să ceară rezilierea contractului și să i se restituie suma plătită sau sa solicite o reducere a prețului bunului.
41.2. Aducerea bunului de consum în conformitate cu contractul de vânzare este gratuită pentru Consumator. Acesta nu va suporta costurile pentru transportul bunului de consum sau pentru materialele și manopera legate de repararea acestuia și nu va suferi inconveniente semnificative.
42. În cazul conformității bunului de consum cu contractul de vânzare și atunci când Consumatorul nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta are dreptul de a alege una dintre următoarele opțiuni:
rezilierea contractului și rambursarea sumei plătite de acesta reducerea prețului.
43. Consumatorul nu are dreptul sa pretindă restituirea sumei plătite sau o reducere de preț pentru bunul respectiv, in cazul in care comerciantul a fost de acord sa înlocuiască bunul cu altul sau sa repare bunul în termen de o lună de la data reclamației.
44. Comerciantul este obligat sa satisfacă cererea de rezilierea a contractului și să ramburseze suma plătită de consumator în cazul în care a soluționat deja trei reclamații pentru același bun, în perioada de garanție prevăzută, și dacă apare o nouă neconformitate a aceluiași bun cu contractul de vânzare, în perioada de garanție.
45. Consumatorul nu poate pretinde rezilierea contractului dacă neconformitatea bunului de consum cu contractul de vânzare este nesemnificativă.
46. Dacă consumatorul a achiziționat 2 produse, dintre care cel cu un preț mai mic are o reducere de 25%, după care returnează un produs și decide să îl înlocuiască pe celălalt cu un al treilea produs, reducerea de 25% va fi renunțată și clientul va plăti pentru noul produs prețul său real, care este listat pe site.
Proprietate intelectuală
46. Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor și resurselor situate pe site-ul Comerciantului (inclusiv bazele de date disponibile) sunt supuse protecției în temeiul Legii drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aparțin Comerciantului sau persoanei desemnate care a cedat Comerciantului dreptul de utilizare, și nu pot fi utilizate încălcând legislația în vigoare.
47. În caz de copiere sau reproducere a informațiilor, dincolo de ceea ce este permis, precum și orice altă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor Comerciantului, Comerciantul are dreptul de a cere despăgubiri pentru daunele directe și indirecte în cuantum total.
48. Cu excepția celor convenite în mod expres, Consumatorul nu poate reproduce, modifica, șterge, publica, distribui și dezvălui resursele de informații publicate pe site-ul Comerciantului.
49. Comerciantul se angajează să aibă grija cuvenită pentru a oferi Consumatorului acces normal la serviciile furnizate.
50. Comerciantul își rezervă dreptul de a suspenda accesul la serviciile furnizate. Comerciantul are dreptul, dar nu și obligația, la discreția sa, de a șterge resursele de informații și materialele publicate pe site-ul său web.
Încetarea și rezilierea contractului
51. Comerciantul are dreptul, la discreția sa rezilie unilateral contractul, fără preaviz, dacă constată că serviciile furnizate sunt utilizate cu încălcare a acestor condiții generale, a legislației Republicii Bulgaria și a normelor morale general acceptate.
52. Cu excepția cazurilor prevăzute în acești Termeni și Condiții Generale, contractul dintre părți este considerat încetat la încetarea activității Comerciantului sau la încetarea întreținerii site-ului său web.
53. În plus față de cazurile de mai sus, oricare dintre părți poate rezilia prezentul contract, cu un preaviz de o săptămână adresat celeilalte părți în caz de neîndeplinire a obligațiilor care îi revin în temeiul contractului.
54. Forma scrisă a contractului este considerată respectată prin trimiterea unui e-mail, apăsarea unui buton electronic pe o pagină cu conținut completat sau selectat de Consumator sau marcarea într-o căsuță (chekbox) de pe site etc., în măsura în care afirmația este înregistrată tehnic într-un mod care permite reproducerea acesteia.
Clauză de scăpare
55. Părțile declară că, în cazul în care oricare dintre clauzele acestor Termeni și Condiții Generale se dovedesc a fi nevalide, acest lucru nu va invalida întregul contract sau alte părți ale acestuia. Clauza invalidă va fi înlocuită de normele obligatorii ale legii sau ale practicii stabilite.


Modificarea Termenilor și Condițiilor Generale
56. Comerciantul se obligă să notifice Consumatorii cu privire la orice modificare a acestor Termeni și Condiții Generale. în termen de 7 zile de la apariția acestei circumstanțe, la adresa de e-mail specificată de Consumator.
57. Atunci când o persoană nu este de acord cu modificările Condițiilor și Termenilor Generale, Consumatorul are dreptul să se retragă din contract fără a invoca un motiv și fără a plăti despăgubiri sau penalități. Pentru a exercita acest drept, Consumatorul trebuie să anunțe Comerciantul în termen de o lună de la primirea notificării, în conformitate cu articolul precedent.
58. În cazul în care Consumatorul nu își exercită dreptul de a se retrage din contract în modul prescris în acești Termeni Și Condiții Generale, se consideră că modificarea este acceptată de Consumător fără obiecții.
Identificare
Comerciantul identifică Utilizatorii site-ului prin stocarea fișierelor jurnal pe serverul site-ului.
Comerciantul are dreptul de a colecta și utiliza informații despre Utilizatori pe baza și în scopul implementării contractului încheiat în Condiții și Termeni Generali cu Utilizatorul.
Informațiile prin care persoana poate fi identificată pot include date cu caracter personal specificate în Condițiile și Termenii Generale, precum și orice alte informații pe care persoana le oferă în mod voluntar la înregistrare. Informațiile includ orice alte date pe care utilizatorul le introduce, le folosește sau le oferă atunci când folosește serviciile.
Comerciantul poate dezvălui datele cu caracter personal terților numai în cazurile prevăzute de lege și în circumstanțele prevăzute de lege sau cu acordul expres al Utilizatorilor.
Condiții privind livrarea bunurilor Livrarea bunurilor comandate se efectuează prin următoarele metode:
printr-un serviciu de curierat de către o terță parte
Livrarea se face la adresa Utilizatorului sau la biroul companiei de curierat de pe teritoriul Republicii Bulgaria, cu excepția cazului în care se specifică altfel pe site. Tariful de livrare achitat de Utilizator este fix și este menționat în pagina „Livrare”.

Înainte de a trimite bunurile comandate, Comerciantul are dreptul să contacteze Utilizatorul la numărul de telefon specificat de acesta, pentru a specifica detaliile comenzii și/sau livrării.
Comerciantul nu este responsabil pentru neexecutarea unei comenzi în cazurile în care Utilizatorul a furnizat date cu caracter personal incorecte, incomplete și/sau inexacte, inclusiv atunci când a furnizat o adresă sau un număr de telefon incomplet, inexact sau fictiv.
Livrarea se face în termenul descris în fiecare opțiune de livrare din modulul de interfață a comenzii. În circumstanțe excepționale, Comerciantul își rezervă dreptul de a prelungi perioada de livrare.
Bunurile comandate sunt livrate contra unei semnături.
Comerciantul își rezervă dreptul de a modifica oricând metodele de livrare și plată disponibile și/sau condițiile legate de acestea, publicând metodele de livrare și plată disponibile pe site, fără o notificare prealabilă.

Card Cadou

Cardul voucher poate fi utilizat până la termenul menționat pentru plata întregii sume a unei comenzii sau a unei părți a comenzii. Cardurile voucher nu pot fi schimbate în sume numerar.
LM Fashion Ltd. își rezervă dreptul de a interpreta, modifica sau rezilia Termenii și Condițiile Generale fără notificare prealabilă. Termenii și Condițiile Generale actualizate vor fi întotdeauna publicate pe soonmama.ro

Închideți (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Căuți

Coș